آنالیز چهره

0 از 5

100,000تومان

تیم ما با استفاده از هوش مصنوعی , اجزای چهره را مورد بررسی قرار داده وبا در نظر گرفتن یک سری پارامتر ,شما را آنالیز  می کند.

بعد از تکمیل فرم, در ازای مبلغ 50 هزار تومان (واریز به شماره کارتی که بعد از تکمیل سفارش به شما نمایش داده میشود),  ظرف 48 ساعت جواب را ارائه  و به ایمیل شما ارسال می کنیم.